> Oferty pracy

> Młodszy Kupiec w Dziale Zarządzania Dostawami - Kańczuga

W związku z rozwojem Firmy poszukujemy Kandydata/tki na stanowisko:

 

MŁODSZY KUPIEC W DZIALE ZARZĄDZANIA DOSTAWAMI

Miejsce Pracy: Kańczuga

 

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna za:                         

 • Udział w projektach synergii zakupowej w obrębie Grupy Axtone,
 • Wdrażanie planów redukcji kosztów oraz optymalizację procesów zakupowych,
 • Współuczestnictwo w negocjacjach, 
 • Poszukiwanie nowych rozwiązań w zakresie dostarczania materiałów i usług,
 • Administrowanie bazą ofert,
 • Aktualizację bazy dostawców,
 • Przygotowywanie sprawozdań, zestawień, podsumowań i prezentacji na potrzeby Działu i projektów,
 • Wsparcie w procesie obsługi administracyjnej zakupów.

 

Jeśli posiadasz:

 • Wykształcenie wyższe, w tym licencjackie / inżynierskie (preferowane techniczne, ekonomiczne, logistyka),
 • Doświadczenie w pracy w firmie produkcyjnej minimum 2 lata,
 • Dobrą znajomość j. angielskiego (dodatkowo mile widziany j. niemiecki / rosyjski),
 • Znajomość pakietu MS Office, w tym dobrą Excel,
 • Mile widziana znajomość programu typu  SAP,
 • Udział w projektach optymalizacji i integracji zakupów nieprodukcyjnych i usług,   
 • Umiejętność analitycznego myślenia,
 • Dużą rzetelność i zaangażowanie,
 • Dobrą organizację czasu pracy,
 • Umiejętności w zakresie negocjacji,
 • Orientację na wynik, przedsiębiorczość,
 • Odporność na stres

 

 

Dołącz do naszego zespołu!

W zamian zapewniamy:

 • Pracę w Firmie inspirującej do ciągłego rozwoju zawodowego
 • Gromadzenie doświadczeń w międzynarodowym środowisku
 • Realizację zadań w oparciu o nowoczesne technologie we współpracy z zespołem profesjonalistów
 • Atrakcyjny pakiet wspierający realizację zadań

 

CV należy wysyłać na adres: praca@axtone.eu

w tytule maila wpisując: Młodszy Kupiec w Dziale Zarządzania Dostawami

> Magazynier - Kańczuga

W związku z rozwojem Firmy poszukujemy Kandydata/tki na stanowisko:

 

MAGAZYNIER

Miejsce Pracy: Kańczuga

Jeśli posiadasz:

 • Wykształcenie min. zawodowe
 • Uprawnienia do obsługi wózka widłowego
 • Min. 1 rok doświadczenia na w/ w stanowisku
 • Mile widziana znajomość i doświadczanie w obsłudze informatycznych systemów magazynowych oraz uprawnienia do obsługi suwnicy torowej (1S)

 

 

Dołącz do naszego zespołu!

W zamian zapewniamy:

 • Pracę w Firmie inspirującej do ciągłego rozwoju zawodowego
 • Gromadzenie doświadczeń w międzynarodowym środowisku
 • Realizację zadań w oparciu o nowoczesne technologie we współpracy z zespołem profesjonalistów
 • Atrakcyjny pakiet wspierający realizację zadań

 

CV należy wysyłać na adres: praca@axtone.eu

w tytule maila wpisując: Magazynier

> Elektryk - Kańczuga

W związku z rozwojem Firmy poszukujemy Kandydata/tki na stanowisko:

 

ELEKTRYK

Miejsce Pracy: Kańczuga

 

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna za:                         

 • Konserwację, przeglądy, remonty maszyn, urządzeń i infrastruktury,
 • Wykonywanie prac naprawczych i konserwacyjnych wciągników, suwnic i innych urządzeń, podlegających UDT,
 • Prowadzenie dokumentacji remontowej w zakresie wykonywanych czynności konserwacyjno-remontowych.

 

Jeśli posiadasz:

 • wykształcenie średnie techniczne,
 • doświadczenie w pracy na samodzielnym stanowisku, związanym z gospodarką konserwacyjno-remontową w zakresie eksploatacji i napraw urządzeń elektrycznych i energetycznych – min. 2 lata,
 • umiejętność czytania schematów elektrycznych, dokumentacji elektrycznych,
 • uprawnienia SEP do pracy przy urządzeniach pod napięciem,
 • uprawnienia do konserwacji i obsługi wciągników i suwnic,
 • uprawnienia do pracy na wysokości,
 • bardzo dobrą organizację pracy, skuteczność i konsekwencję w realizacji zadań,
 • nastawienie na jakość i współpracę w zespole

 

 

Dołącz do naszego zespołu!

W zamian zapewniamy:

 • Pracę w Firmie inspirującej do ciągłego rozwoju zawodowego
 • Gromadzenie doświadczeń w międzynarodowym środowisku
 • Realizację zadań w oparciu o nowoczesne technologie we współpracy z zespołem profesjonalistów
 • Atrakcyjny pakiet wspierający realizację zadań

 

CV należy wysyłać na adres: praca@axtone.eu

w tytule maila wpisując: Elektryk

> Specjalista ds. Księgowości - Kańczuga

W związku z rozwojem Firmy poszukujemy Kandydata/tki na stanowisko:

 

SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI

Miejsce Pracy: Kańczuga

 

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna za:                         

Dekretację dokumentów,
Księgowanie faktur zakupu,
Rozliczanie konta zakupu materiałów,
Prowadzenie ewidencji środków trwałych, księgowanie opeacji gospodarczych,
Współpracę ze spółkami Grupy w Niemczech,
Raportowanie do Głównego Księgowego.

 

Jeśli posiadasz:

Wykształcenie ekonomiczne, specjalność rachunkowość,
Min. 2-letnie doświadczenie w dziale księgowo-finansowym,
Znajomość zagadnień księgowo-finansowych,
Znajomość prawa podatkowego oraz ustawy o rachunkowości,
Bardzo dobrą znajomość MS Office, w szczególności Excel,
Mile widziana znajomość SAP FI,
Minimum dobra znajomość języka niemieckiego, mile widziana znajomość języka angielskiego,
Wysoko rozwinięte zdolności analityczne,
Umiejętność organizacji pracy własnej,
Otwartość, gotowość do rozwoju w obszarze księgowości,
Umiejętność pracy w zespole

 

 

Dołącz do naszego zespołu!

W zamian zapewniamy:

 • Pracę w Firmie inspirującej do ciągłego rozwoju zawodowego
 • Gromadzenie doświadczeń w międzynarodowym środowisku
 • Realizację zadań w oparciu o nowoczesne technologie we współpracy z zespołem profesjonalistów
 • Atrakcyjny pakiet wspierający realizację zadań

 

CV należy wysyłać na adres: praca@axtone.eu

w tytule maila wpisując: Specjalista ds. Księgowości

> Deputy General Manager in Russia / Заместитель Генерального Директора в России

 In connection with development of Kamax company, a member of the international AXTONE Group, leading player within energy absorption technology,

we are looking for

 

  DEPUTY GENERAL MANAGER IN RUSSIA

(place of work: Moscow)


The purpose of that role is to develop and execute on sales and marketing activities in Russian and the CIS rail markets – all in order to meet Axtone Group targets for growth and profitability.

 

On the top of that, a key objective within this position is to ensure an efficient and integral communication with all Axtone Group processes and functions (good English), as enablers for the LLMZ KAMAX business profitability and dynamic growth.

 

The position reports to the GM of LLMZ KAMAX with a dotted line to the Axtone Group Business Development Functions.

 

Skills and Qualifications:

 • Excellent communication skills with proficiency in English
 • Good business sense in terms of the B2B model
 • Good planning and organizational skills supported by a thorough education
 • Initiative, drive and enthusiasm
 • Excellent sales and negotiation skills
 • The ability to motivate and lead people
 • The ability to work calmly under pressure
 • Good IT, budget and report writing skills
 • A driving license with a readiness to travel frequently within the CIS region


Responsibilities:

1. Plan and manage sales and marketing activities in Russia and the CIS region according to agreed budgets;

2. Achieve sales volumes, product mix, and selling price by keeping current with supply and demand, changing trends, economic indicators, and competitors;

3. Maintain business administration, sales reporting systems and report regularly about activities in Russia and the CIS railway market;

4. Contribute to forecasting and regular updates of annual sales plans for Russia and the CIS territories – by that anticipate expected sales volumes and profits for existing and new products;

5. Take care and actively attract new customers to Axtone Group – penetrate the market with existing applications and potential new products;

6. Retain and share customer feedback and market knowledge within the Axtone Group  in order to support R&D efforts towards new and successful  ideas of products for Russia and the CIS markets;

7. Build up a high quality brand image and reputation through suitable PR activities and intellectual property management;

8. Obtain and develop professional and technical knowledge by attending educational workshops; reviewing professional publications; establishing personal networks; participating in professional societies;

9. Participate regularly in internal group meetings and work active together with group functions in Poland.

 

What we offer:

 • Work in the company inspiring to continuous professional development,
 • The opportunity of gaining new experience in the international environment,
 • Work in a dynamic team in a friendly atmosphere,
 • Attractive benefits and training package to help you achieve your full potential (such as language lessons during working hours, product trainings etc.),
 • Tools supporting the work (phone, laptop, company car),
 • Medical package,
 • Employment working contract.

 

If our offer is interesting for You, please apply by sending Your CV in English and Russian to the email address: praca@axtone.eu  with a title: „Deputy GM Russia”

 

 

В связи с развитием компании Kamax, член международной группы AXTONE, ведущий игрок  в технологии поглощения энергии, мы ищем кандидата на должность: 

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА В РОССИИ

(место работы: Москва)


Главная задача для этой должности заключается в разработке и осуществлении продаж и маркетинговой деятельности на русскоязычном рынке железнодорожного транспорта (СНГ и другие страны) для достижения целей группы AXTONE в области ее развития и рентабельности.

 

Прежде всего, одной из ключевых задач этой должности является обеспечение эффективной и интегральной коммуникации между всеми процессами и функциями (английский язык на продвинутом уровне) группы  AXTONE, а также для систем обеспечения рентабельности и динамичного роста LLMZ KAMAX.

 

Должность непосредственно подчиняется  LLMZ KAMAX, а также посредственно бизнес – группе AXTONE.

 

Навыки и квалификация заместителя директора:

 • Отличные коммуникативные навыки, английский язык на продвинутом уровне
 • Хорошее чувство бизнеса с точки зрения модели B2B
 • Хорошее планирование и организационные навыки,  при поддержке тщательного образования
 • Инициатива, предприимчивость и энтузиазм
 • Отличные навыки продажи и навыки ведения переговоров
 • Способность мотивировать и вести за собой людей
 • Способность спокойно работать под давлением
 • Хорошeе знаниe IТ, бюджета и письменных отчетов
 • Водительские права с готовностью часто перемещаться в пределах СНГ

 

Обязанности заместителя директора: 

1. Планирование и управление продажами и маркетинговой деятельностью в России и странах СНГ в соответствии с согласованными бюджетами;

2. Обеспечение объемов продаж ассортимента продукции по установленным ценам продажи,  соответственно на фоне знаний о меняющихся тенденциях, экономических показателях и деятельности конкуренции;

3. Ведение делового администрирования, системы учета продажи, регулярной отчетной деятельности по России и странам СНГ;

4. Способствовать прогнозированию и регулярным обновлением годовых планов продаж на территории России и стран СНГ - ожидаемых объемов продаж и прибыли для существующих и новых продуктов;

5. Поиск и активное привлечение новых клиентов AXTONE Group - выйти на рынок с существующими предложениями и потенциальными новыми продуктами;

6. Сохранять и делиться информацией от клиентов и знаниями рынка в рамках группы AXTONE, чтобы поддержать направление новых и успешных идей для продукции на рынке России и стран СНГ;

7. Создание образа бренда высокого качества и хорошей репутации посредством соответствующей деятельности и управления интеллектуальной собственностью;

8. Получение и развитие профессиональных и технических знаний посредством посещения образовательных семинаров; обзор профессиональных публикаций; создание персональных сетей; участие в профессиональных сообществах;

9. Регулярно принимать участие во внутренних совещаниях группы и работать вместе с активными функциями группы в Польше.

 

Мы предлагаем:

 • Работу в компании,  которая стимулирует к непрерывному профессиональному развитию,
 • Возможность получения нового опыта в международной среде,
 • Работу в динамичной команде в дружественной атмосфере,
 • Привлекательные преимущества и пакет учебных материалов, чтобы помочь Bам достичь полного потенциала (например, уроки языка в рабочее время, материалы для обучения и т.д.),
 • Инструменты, поддерживающие работу (телефон, ноутбук, компания машина),
 • Медицинский пакет,
 • Рабочий трудовой договор.

 

Если наше предложение интересно для Вас, оформите пожалуйста, отправив свое резюме на английском и русском языках по электронному адресу: praca@axtone.eu с названием: "Заместитель GM Россия"

 

> Inżynier Procesu / Przetwórstwo tworzyw sztucznych - Kańczuga

W związku z rozwojem Firmy do naszego Zakładu Produkcyjnego w Kańczudze poszukujemy Kandydata/tki na stanowisko:

 

INŻYNIER PROCESU / PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH

Miejsce Pracy: Kańczuga

 

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna za:                         

 • Optymalizacje procesu wytwarzania detali z tworzyw sztucznych
 • Wdrażanie nowych wyrobów z tworzyw sztucznych do produkcji                                  
 • Inicjowanie nowych procesów technologicznych / produkcyjnych w obszarze tworzyw sztucznych
 • Monitoring parametrów operacyjnych (wydajność, efektywność, jakość produkcji)
 • Tworzenie dokumentacji technologicznej

 

Jeśli posiadasz:

 • Wykształcenie wyższe (Chemiczne ogólne lub Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych)
 • Min. 5 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku (doświadczenie w zarządzaniu ludźmi / kierowaniu zespołem będzie dodatkowym atutem)
 • Znajomość zasad przetwórstwa tworzyw sztucznych, procesów polimeryzacji, badań wytrzymałościowych tworzyw sztucznych
 • Dobrą znajomość języka angielskiego
 • Chęć eksperymentowania, tworzenia, poszukiwania nowych trendów, ciekawość świata  
 • Kreatywne i innowacyjne podejście do pracy
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Nastawienie na jakość

 

 

Dołącz do naszego zespołu!

W zamian zapewniamy:

 • Pracę w Firmie inspirującej do ciągłego rozwoju zawodowego
 • Gromadzenie doświadczeń w międzynarodowym środowisku
 • Realizację zadań w oparciu o nowoczesne technologie we współpracy z zespołem profesjonalistów
 • Atrakcyjny pakiet wspierający realizację zadań

 

CV należy wysyłać na adres: praca@axtone.eu

w tytule maila wpisując: Inżynier Procesu PTS

> Koordynator Sekcji Planowania Produkcji - Kańczuga

W związku z rozwojem Firmy do naszego Zakładu Produkcyjnego w Kańczudze poszukujemy Kandydata/tki na stanowisko:

 

KOORDYNATOR SEKCJI PLANOWANIA PRODUKCJI

Miejsce Pracy: Kańczuga

 

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna za:                         

 • Koordynację procesów związanych z planowaniem i harmonogramowaniem produkcji
 • Optymalizowanie planów produkcji w celu globalnej redukcji kosztów
 • Prowadzenie projektów usprawniających, w tym  Problem Solving
 • Optymalizację ustawień parametrów MRP, prowadzenie działań optymalizacyjnych w zakresie zapasu produkcji w toku i półfabrykatów
 • Sporządzanie analiz i raportów logistycznych
 • Ścisłą współpracę z działem produkcji i zakupów
 • Bieżące monitorowanie wszystkich czynników wewnętrznych i zewnętrznych, które mogą mieć wpływ na przygotowanie lub realizację planów produkcyjnych
 • Obsługę procesu Sales & Operation Planning
 • Koordynowanie zadań realizowanych przez Pracowników Sekcji Planowania Produkcji

 

Jeśli posiadasz:

 • Wykształcenie wyższe logistyczne lub techniczne
 • Co najmniej 3-letnie doświadczenie w obszarze planowania produkcji
 • Doświadczenie w pracy w firmie o produkcji małoseryjnej – mile widziane
 • Znajomość systemu SAP moduł PP
 • Bardzo dobrą znajomość języka angielskiego
 • Bardzo dobrą znajomość Excel (znajomość języka VBA będzie dodatkowym atutem)
 • Znajomość zagadnień i procedur nowoczesnych systemów planowania produkcji
 • Praktyczną wiedzę z zakresu LEAN
 • Znajomość systemów APS będzie dodatkowym atutem
 • Znajomość metod i technik planowania produkcji w środowisku MTO, ETO
 • Wysoko rozwinięte zdolności analityczne i zdolność formułowania wniosków  i celów
 • Komunikatywność
 • Umiejętność ustalania priorytetów i efektywnego zarządzania czasem
 • Doświadczenie w zakresie zarządzania zespołem będzie dodatkowym atutem

 

 

Dołącz do naszego zespołu!

W zamian zapewniamy:

 • Pracę w Firmie inspirującej do ciągłego rozwoju zawodowego
 • Gromadzenie doświadczeń w międzynarodowym środowisku
 • Realizację zadań w oparciu o nowoczesne technologie we współpracy z zespołem profesjonalistów
 • Atrakcyjny pakiet wspierający realizację zadań

 

CV należy wysyłać na adres: praca@axtone.eu

w tytule maila wpisując: Koordynator Sekcji LP

> Inżynier Ciągłego Doskonalenia - Kańczuga

W związku z rozwojem Firmy do naszego Zakładu Produkcyjnego w Kańczudze poszukujemy Kandydata/tki na stanowisko:

 

INŻYNIER CIĄGŁEGO DOSKONALENIA

Miejsce Pracy: Kańczuga

 

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna za:                         

 • Zarządzanie projektami optymalizacji technicznych kosztów wytworzenia produktów znajdujących się w portfolio organizacji,
 • Inicjowanie zmian konstrukcyjnych i technologicznych mających wpływ na koszty wytworzenia produktów,
 • Wdrażanie i nadzór strategii ciągłego doskonalenia procesów,
 • Wdrażanie nowych, tańszych, alternatywnych surowców,
 • Wdrażanie i nadzór nad projektami oszczędnościowymi we współpracy z działami technicznymi (Zarządzanie Dostawami, Zarządzanie Projektami, Dział Jakości),
 • Maksymalizację wykorzystania potencjału produkcyjnego w odniesieniu do redukcji kosztów ponoszonych przez Organizację.

 

Jeśli posiadasz:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane techniczne),
 • Min. 3 letnie doświadczenie zawodowe związane z praktycznym wykorzystaniem wiedzy z zakresu Lean Manufacturing w firmie produkcyjnej,
 • Praktyczną umiejętność posługiwania się narzędziami Lean tj. KAIZEN, 5S, SMED, VSM, Diagram Ishikawy, PDCA,
 • Bardzo dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem,
 • Predyspozycje oraz doświadczenie w zarządzaniu projektami z zakresu optymalizacji kosztów,
 • Doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń dla pracowników,
 • Nastawienie na współpracę i orientację na cel,
 • Dokładność, komunikatywność oraz samodzielność w działaniu,
 • Znajomość systemu SAP będzie dodatkowym atutem

 

 

Dołącz do naszego zespołu!

W zamian zapewniamy:

 • Pracę w Firmie inspirującej do ciągłego rozwoju zawodowego
 • Gromadzenie doświadczeń w międzynarodowym środowisku
 • Realizację zadań w oparciu o nowoczesne technologie we współpracy z zespołem profesjonalistów
 • Atrakcyjny pakiet wspierający realizację zadań

 

CV należy wysyłać na adres: praca@axtone.eu

w tytule maila wpisując: Inżynier Ciągłego Doskonalenia

> Kierownik Sprzedaży - Kańczuga / Stalowa Wola / Warszawa

W związku z rozwojem Firmy do naszego Zakładu Produkcyjnego w Kańczudze poszukujemy Kandydata/tki na stanowisko:

 

KIEROWNIK SPRZEDAŻY

Miejsce Pracy: Kańczuga / Stalowa Wola / Warszawa

 

 

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna za:                         

 • Sprzedaż produktów Axtone – sektor pasażerski,
 • Nawiązywanie i utrzymywanie długofalowych kontaktów handlowych z Klientami z całego świata, ze wskazaniem na Asia-Pacific,
 • Przygotowywanie / aktualizacja budżetów i planów,
 • Zapewnienie sprawnej obsługi Klientów w zakresie zamówień, dostaw i reklamacji,
 • Sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją zawartych kontraktów,
 • Dostarczanie informacji na temat sytuacji rynkowej, wyników sprzedaży oraz konkurencji w celu rekomendowania odpowiednich zmian wpływających na zwiększenie sprzedaży,
 • Ścisłą wspólpracę z obszarem rozwoju produktów, produkcji, jakości i logistyki.

 

Jeśli posiadasz:

 • Wyższe wykształcenie, preferowane ukończenie handlu zagranicznego, marketingu lub ekonomii, wiedza techniczna będzie dodatkowym atutem
 • Min. 5 lat doświadczenia na stanowisku związanym z handlem zagranicznym  (preferowany rynek azjatycki), idealny kandydat pochodzi z branży kolejowej lub pokrewnej branży
 • Biegłą znajomość języka angielskiego, dobrą znajomość języka francuskiego lub hiszpańskiego,
 • Rozwinięte umiejętności komunikacyjne, otwartość na zmiany,
 • Łatwość nawiązywania i utrzymywania kontaktów biznesowych,
 • Wnikliwość i zdolność rozumienia procesów rynkowych,
 • Gotowość do odbywania częstych podróży służbowych

 

 

Dołącz do naszego zespołu!

W zamian zapewniamy:

 • Pracę w Firmie inspirującej do ciągłego rozwoju zawodowego,
 • Gromadzenie doświadczeń w międzynarodowym środowisku,
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń oraz szkoleń wspierających realizację zadań (m.in. szkolenia językowe w czasie godzin pracy, szkolenia specjalistyczne),
 • Narzędzia wspierające pracę (telefon, laptop, samochód służbowy),
 • Pracę w zgranym, energicznym zespole w przyjaznej atmosferze.

 

CV należy wysyłać na adres: praca@axtone.eu

w tytule maila wpisując: Kierownik Sprzedaży

> Specjalista ds. Technologii - Stalowa Wola

W związku z rozwojem Firmy do naszego Zakładu Produkcyjnego w Stalowej Woli poszukujemy Kandydata/tki na stanowisko:

 

SPECJALISTA DS. TECHNOLOGII

Miejsce Pracy: Stalowa Wola

 

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna za:                         

 • Usprawnianie procesów produkcyjnych,              
 • Monitoring parametrów operacyjnych i zwiększanie ich efektywności (wydajność, efektywność, jakość produkcji,
 • Optymalizację kosztów produkcji,           
 • Udział w procesie ofertowania,                                              
 • Tworzenie i nadzór nad procesami technologicznymi,
 • Wdrażanie nowych produktów,
 • Dopasowanie maszyn i środków produkcji do zadań i operacji,
 • Zwiększenie produktywności,
 • Działanie na rzecz optymalizacji zużycia i wykorzystania surowców,
 • Określenie norm materiałowych i czasowych, metod wykonywania operacji technologicznych, przygotowanie marszrut i kart operacji,
 • Optymalizację kosztów realizacji procesu produkcyjnego,
 • Podejmowanie działań mających na celu wzrost efektywności  procesów produkcyjnych,
 • Udział w projektach realizowanych przez Spółkę w zakresie dotyczącym opracowywania procesów produkcyjnych.

 

 

Jeśli posiadasz:

 • Wykształcenie wyższe techniczne,
 • Dobrą znajomość j. angielskiego; dodatkowym atutem będzie znajomość języka niemieckiego
 • Doświadczenie na stanowisku technologa w firmie z branży przemysłowej, przetwórstwa metali,
 • Znajomość nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania obszarem produkcji, Lean Manufacturing, Six Sigma,
 • Umiejętność efektywnego analizowania i rozwiązywania problemów,
 • Wysoką orientację na Klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • Kreatywność i nieszablonowe podejście w poszukiwaniu optymalizacji

 

Dołącz do naszego zespołu!

W zamian zapewniamy:

 • Pracę w Firmie inspirującej do ciągłego rozwoju zawodowego
 • Gromadzenie doświadczeń w międzynarodowym środowisku
 • Realizację zadań w oparciu o nowoczesne technologie we współpracy z zespołem profesjonalistów
 • Atrakcyjny pakiet wspierający realizację zadań

 

CV należy przesłać na adres rekrutacja@axtone.eu  wpisując w tytule:
AXSW Specjalista ds. Technologii lub przynieść do Działu Kadr!

> Operator pieców i urządzeń do obróbki cieplnej sprężyn - Stalowa Wola

Do naszego zakładu produkcyjnego w Stalowej Woli poszukujemy Kandydatów na stanowisko:

 

OPERATOR PIECÓW I URZĄDZEŃ DO OBRÓBKI CIEPLNEJ SPRĘŻYN

Miejsce Pracy: Stalowa Wola

 

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna za:                         

 • obsługę pieców do hartowania i odpuszczania
 • obsługę wanien hartowniczych
 • wykonywanie prób twardości metodami brinnell i rockwel

 

Jeśli posiadasz:

 • Wykształcenie techniczne lub zawodowe
 • Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnych stanowiskach
 • Uprawnienia do obsługi suwnic, dźwignic i żurawi stacjonarnych
 • Obsługa wózka widłowego - pożądana

 

 

Dołącz do naszego zespołu!

W zamian zapewniamy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Gromadzenie doświadczeń w międzynarodowym środowisku
 • Realizację zadań w oparciu o nowoczesne technologie
 • Atrakcyjny pakiet wspierający realizację zadań

 

CV należy wysyłać na adres: rekrutacja@axtone.eu w tytule maila wpisując: 

Operator pieców i urządzeń do obróbki cieplnej sprężyn

 

> Operator szlifierek - Stalowa Wola

Do naszego zakładu produkcyjnego w Stalowej Woli poszukujemy Kandydatów na stanowisko:

 

OPERATOR SZLIFIEREK

Miejsce Pracy: Stalowa Wola

 

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna za:                         

 • szlifowanie czół sprężyn

 

Jeśli posiadasz:

 • Wykształcenie techniczne lub zawodowe
 • Uprawnienia do obsługi suwnic, dźwignic i żurawi stacjonarnych
 • Mile widziane: Uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych oraz doświadczenie w pracy na podobnych stanowiskach

 

 

Dołącz do naszego zespołu!

W zamian zapewniamy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Gromadzenie doświadczeń w międzynarodowym środowisku
 • Realizację zadań w oparciu o nowoczesne technologie
 • Atrakcyjny pakiet wspierający realizację zadań

 

CV należy wysyłać na adres: rekrutacja@axtone.eu w tytule maila wpisując: 

Operator szlifierek

> Przepalacz sprężyn - Stalowa Wola

Do naszego zakładu produkcyjnego w Stalowej Woli poszukujemy Kandydatów na stanowisko:

 

PRZEPALACZ SPRĘŻYN

Miejsce Pracy: Stalowa Wola

 

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna za:                         

 • Opalanie czół sprężyn

 

Jeśli posiadasz:

 • Wykształcenie techniczne lub zawodowe
 • Uprawnienie do obsługi palnika acetylenowo-tlenowego warunek konieczny
 • Uprawnienia do obsługi suwnic, dźwignic i żurawi stacjonarnych
 • Mile widziane uprawnienie do obsługi wózków jezdniowych oraz doświadczenie
  w pracy na podobnym stanowisku

 

 

Dołącz do naszego zespołu!

W zamian zapewniamy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Gromadzenie doświadczeń w międzynarodowym środowisku
 • Realizację zadań w oparciu o nowoczesne technologie
 • Atrakcyjny pakiet wspierający realizację zadań

 

CV należy wysyłać na adres: rekrutacja@axtone.eu w tytule maila wpisując: 

Przepalacz sprężyn